Υπηρεσίες

 1. Σχεδίαση και ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων
 2. Μελέτη και Σχεδίαση Συστημάτων που βασίζονται σε Παράλληλες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
 3. Μελέτη και Σχεδίαση Ενσωματωμένων και Κατανεμημένων Συστημάτων
 4. Συστοιχίες και συστήματα μεγάλης κλίμακας
 5. Αυτοχρηματοδοτούμενα Σεμινάρια σε Αρχιτεκτονική ΗΥ, ΣΑΕ και ΨΕΣ, Υλικό Υπολογιστών κλπ
 6. Ειδικές Μελέτες Αυτομάτου Ελέγχου
 7. Ειδικές Μελέτες Δύσκολων Μετρήσεων
 8. Ειδικές Μελέτες σε Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
 9. Ειδικές Μελέτες σε Βιοϊατρικά Προβλήματα
 10. Ειδικές Μελέτες σε Ρομποτική
 11. Αρπάγες Ρομποτικών Συστημάτων
 12. Μικροϋπολογιστικά συστήματα ελέγχου για εφαρμογές αυτοματισμών και αυτόνομα προϊόντα
 13. Δυνατότητα Ανάπτυξης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με μορφή ASICκαι επαναδιαμορφώσιμου υλικού για ανάληψη υπεργολαβιών από Ελληνικές και διεθνείς εταιρίες
 14. Ανάπτυξη Λογισμικού που απευθύνεται στα παραπάνω συστήματα
 15. Αρπάγες Ρομποτικών Συστημάτων
 16. Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού-Λογισμικού για ΣΑΕ και ΨΕΣ
 17. Ασφάλεια ΣΑΕ
 18. Συστήματα Πραγματικού Χρόνου για ΣΑΕ και ΨΕΣ – Ανάπτυξη λογισμικού
 19. Αισθητήρες και Στοιχεία Δράσης
 20. ΣΑΕ-Μετρολογία
 21. Δικτυακά Συστήματα Ελέγχου – Βιομηχανικά Δίκτυα
 22. Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων