Αντικείμενο

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:

 • την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε αντικείμενα όπως Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Επεξεργασίας Σήματος και Υλικού Υπολογιστών,
 • την παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και φορείς με έμφαση στη βιομηχανία και παραγωγικές βιοτεχνίες της Θεσσαλίας και της χώρας
 • τη συμμετοχή και διεκδίκηση ερευνητικών έργων,
 • τη διασπορά/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικού έργου (διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, άρθρα σε συνέδρια, βιβλία, περιοδικά),
 • τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ερευνητικά εργαστήρια, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Δραστηριότητες:

 1. ΣΑΕΜεγάληςΚλίμακας – Large Scale Control
 2. Προσομοίωση Τεχνητού Νεφρού
 3. Αυτόματος 3D σχεδιασμός σε κωνικά σχήματα στην κατασκευαστική βιομηχανία
 4. Διακριβώσεις –τές βιομηχανικών μεγεθών
 5. Διακριβώσεις –τές βιοϊατρικών μεγεθών
 6. Συντήρηση Μετρητικών Διατάξεων
 7. Συντήρηση Διατάξεων ΣΑΕ
 8. Κατανεμημένες Μετρήσεις
 9. Κατανεμημένα ΣΑΕ
 10. Βελτίωση Βυζαντινών Χειρογράφων
 11. Μέθοδοι σχεδίασης Ενσωματωμένων Συστημάτων
 12. Ενσωματωμένα Συστήματα για Τηλεπικοινωνίες
 13. Ενσωματωμένα Συστήματα για Αυτοματισμούς
 14. Εντοπισμός θέσης στόχου
 15. Αρχιτεκτονικές Αναλογικοψηφιακών μετατροπέων
 16. Κυκλώματα βελτίωσης λόγου σήματος προς θόρυβο
 17. Κυκλώματα υποδειγματοληψίας σε συστήματα ανταλλαγής αραιάς (sparse) πληροφορίας
 18. Μηχανική Η/Υ
 19. Αρχιτεκτονική Η/Υ
 20. CPUs / GPUs