Το site του CECS Lab φιλοξενείται στον server Rigel@Orionis ως τμήμα μιας WordPress multisite εγκατάστασης.