Εμπειρία

  1. ΘΑΛΗΣ Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ευφυούς συστήματος, με ψηφιακό οπτικό αισθητήρα CCD για βέλτιστη διαχείριση του τεχνητού φωτισμού εσωτερικών χώρων και εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του φυσικού φωτισμού»
  2. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΕΥΦΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ και ΚΙΝΗΣΗΣ σε ΟΔΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ και VIDEO
  3. Corallia/LabOnChip