Εξοπλισμός

 1. ΣΑΕ διεργασιών 4 Χ 4
 2. Ρομποτικός Βραχίονας
 3. Συναρμολογούμενα Ρομποτικά συστήματα
 4. Σύστημα ΨΕΣ της National
 5. Λογισμικό της MatLab σε ΣΑΕ και ΨΕΣ
 6. Λογισμικό σε ΣΑΕ και ΨΕΣ
 7. Ελεύθερο Λογισμικό
 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLCs) – Siemens
 9. Είκοσι αναπτυξιακά συστήματα FreescaleTowerSystemsβασισμένα σε 32-bitαναπτυξιακό πυρήνα ARMCortexM4 και κάρτες επέκτασης για σειριακές θύρες, lcdgraphicdisplayκλπ
 10. Δέκα αναπτυξιακά συστήματα uP-3 με 8051 μικροελεγκτές
 11. Δέκα Αναπτυξιακά συστήματα FPT-3 με AlteraMAX7000SCPLDs
 12. Φορητός Παλμογράφος/Φασματογράφος χαμηλών συχνοτήτων
 13. Λογικός Αναλυτής
 14. Φασματογράφος υψηλών συχνοτήτων
 15. Γεννήτρια κυματομορφών
 16. Διάτρητες πλακέτες
 17. Μεμονωμένα αναπτυξιακά συστήματα μικροελεγκτών (Arduino, MicrochipPIC κλπ)