Εκπαίδευση

Το εργαστήριο Μηχανικής ΗΥ και Συστηματων Ελέγχου υποστηρίζει τα ακόλουθα μαθήματα/εργαστήρια:

 1. Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Εξάμηνο 1 – Διδάσκων Ν. Πετρέλλης)
 2. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών (Εξάμηνο 1 – Ο. Ιατρέλλης)
 3. Ψηφιακά Συστήματα (Εξάμηνο 2 – Κ. Χαϊκάλης)
 4. Αρχιτεκτονική ΗΥ Ι (Εξάμηνο 3 – Γ. Αδάμ)
 5. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων (Εξάμηνο 3 – Δ. Βέντζας)
 6. ΣΑΕ και Βιομηχανική Πληροφορική (Εξάμηνο 4 – Δ. Βέντζας)
 7. Λειτουργικά Συστήματα (Εξάμηνο 4 – Γ. Αδάμ)
 8. Αναγνώριση Προτύπων (Εξάμηνο 5)
 9. Επεξεργασία Εικόνας (Εξάμηνο 5 – Δ. Βέντζας)
 10. Ενσωματωμένα Συστήματα (Εξάμηνο 5 – Ν. Πετρέλλης)
 11. Γραφικά Υπολογιστών (Εξάμηνο 5)
 12. Οικονομικά των Επιχειρήσεων (Εξάμηνο 5 – Ν. Μπάτης)
 13. Αρχιτεκτονική ΗΥ ΙΙ (Εξάμηνο 6 – Ν. Πετρέλλης)
 14. Σχεδίαση Συστημάτων Υλικού (Εξάμηνο 6 – Ν. Πετρέλλης)
 15. Αισθητήρες και Στοιχεία Δράσης (Εξάμηνο 6 – Δ. Βέντζας)
 16. Ειδικά Θέματα Ψηφιακών Συστημάτων (Εξάμηνο 6 – Ν. Πετρέλλης)
 17. Οικονομικά των Επιχειρήσεων (Εξάμηνο 6 – Ν. Μπάτης)
 18. Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων (Εξάμηνο 7 – Β. Βλάχος)
 19. Σχεδίαση και Προσομοίωση Συστημάτων (Εξάμηνο 7 – Γ. Αδάμ)